Fără categorieFinanțare pentru ferme bioPRINCIPALEȘtiri din agricultura bioSubvenții agricultura bioTehnologii bio

Subvenții în agricultura bio. Cât plătește APIA pentru un hectar de culturi ecologice

Fermierii care fac agricultură ecologică beneficiază de subvenții agricole achitate anual de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Cuantumurile la hectar pentru suprafețele cultivate ecologic sunt mai mari dacă terenul se află în conversie ecologică. Ajutorul financiar anual pentru culturile eco este prevăzut în actualul Program Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 în cadrul Măsurii 11 – Agricultură ecologică.

 • Cum se obțin subvențiile pentru ferma bio
 • Ce suprafață minimă trebuie declarată la APIA
 • Tipuri de subvenții pentru fermierii care produc bio
 • Cât este subvenția APIA pentru un hectar cultivat bio
 • Condiții la APIA pentru subvenția în agricultura ecologică

Cum se obțin subvențiile pentru ferma bio

La fel ca fermierii care fac agricultură convențională, agricultorii bio trebuie să solicite subvențiile la APIA. Cererea se depune anual la centrul teriorial unde este arondată exploatația agricolă, iar perioada în care se pot solicita subvențiile este între 1 martie – 15 mai, conform regulamentelor valabile pentru Politica Agricolă Comună 2014-2020. În plus față de restul fermierilor, agricultorii bio trebuie să facă dovada certificării și să respecte și condițiile specifice schemelor pentru agricultură ecologică sau în conversie ecologică.

Ce suprafață minimă trebuie declarată la APIA

Legislația în vigoare (OUG 3/2015 și Ordinul 619/2015) este cea care stabilește care este suprafața minimă pentru care se acordă subvenții de la APIA. Astfel, condițiile de eligibilitate pentru subvenția APIA prevăd ca beneficiarul să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu anumite excepții. Hectar eligibil înseamnă suprafaţa agricolă utilizată pentru o activitate agricolă din cadrul unei exploataţii. Sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere și solare, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha.

Tipuri de subvenții pentru fermierii care produc bio

Sprijinul prin Măsura 11-  Agricultură ecologică este acordat în două direcţii: conversia la metodele de agricultură ecologică şi menţinerea practicilor de agricultură ecologică. Prin urmare sunt implementate două sub-măsuri:

 • 11.1 sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică;
 • 11.2 sprijin pentru menţinerea practicilor şi metodelor de agricultură ecologică.

Beneficiarii plăţilor compensatorii din cadrul M.11 Agricultură Ecologică sunt fermierii activi care utilizează terenuri agricole și sunt înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică.

Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (ha), fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare:

 • pe o perioadă de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) și maximum 3 ani (pentru culturi perene) pentru pachetele care vizează sM.11.1 conversia la agricultura ecologică, cu menţinerea certificării suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la semnarea angajamentului;
 • pe o perioadă de 5 ani pentru pachetele care vizează menţinerea agriculturii ecologice (sM.11.2).

Plăţile compensatorii care se acordă beneficiarilor M.11, vizează compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit rezultate din aplicarea practicilor specifice agriculturii ecologice.

Cât este subvenția APIA pentru un hectar cultivat bio

Subvenții APIA pentru fermierii bio sunt achitate ca plăți compensatorii și sunt stabilite în cadrul PNDR, cuantumul lor fiind fix. Producătorii au astfel posibilitatea de a-și face un plan de afaceri mai solid decât în cazul altor subvenții la care cuantumul variază de la un an la altul.

Valorile plăţilor compensatorii sunt următoarele:

Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică:

Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) – 293 €/ha/an;
Pachetul 2 – legume – 500 €/ha/an;
Pachetul 3 – livezi – 620 €/ha/an;
Pachetul 4 – vii – 530 €/ha/an;
Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice – 365 €/ha/an;
Pachetul 6 – pajiști permanente:
varianta 6.1 (aplicabilă la nivel naţional pe suprafeţe fără angajament M.10) – 143 €/ha/an;
varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10) – 39 €/ha/an.
Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică:

Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ)- 218 €/ha/an;
Pachetul 2 – legume – 431 €/ha/an;
Pachetul 3 – livezi – 442 €/ha/an;
Pachetul 4 – vii – 479 €/ha/an;
Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice – 350 €/ha/an;
Pachetul 6 – pajiști permanente:
varianta 6.1 (aplicabilă la nivel naţional pe suprafeţe fără angajament M.10) – 129 €/ha/an;
varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament M.10) – 73 €/ha/an.

Condiții la APIA pentru subvenția în agricultura ecologică

Pentru a încasa subvențiile acordate ca plăți compensatorii în agricultura bio, producătorii trebuie să respecte anumite condiții de eligibilitate:

 • să menţină angajamentul pentru o perioada de minimum 5 ani de la data semnării acestuia;
 • să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de bază şi specifice la nivelul suprafeţelor agricole, prin completarea caietului de agricultură ecologică;
 • să respecte cerinţele de bază relevante pachetelor pentru care aplică stabilite pentru fiecare angajament prin fișa tehnică a măsurii, pe parcelele agricole;
 • să respecte cerinţele specifice aferente angajamentului pentru care aplică.

În consecinţă, semnarea angajamentului de către fermier este cerinţă de eligibilitate.

Alte condiţii de eligibilitate aplicabile unui fermier bio care dorește să obțină subvenții de la APIA:

 • este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și se înregistrează la APIA cu suprafaţa agricolă.
 • deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazurile prevăzute de condiţiile specifice schemei unice de plată pe suprafaţă, în cazul anumitor tipuri de culturi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha – pentru vii, livezi, arbuști fructiferi, hamei, pepiniere pomicole și viticole, sere și solarii).
 • este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică.
 • încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de control (OC) independent, acreditat conform prevederilor legislaţiei naţionale.
 • se încadrează în categoria fermierilor activi, în înţelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu modificările şi completările ulterioare și prevederilor art. 6 al OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare.