Știri din agricultura bioTehnologii bio

Cum testăm manual textura solului – metoda bulgărelui de pământ

Cum testăm manual textura solului – metoda bulgărelui de pământ este ușor de aplicat de către orice fermier și nu presupune niciun cost. Puteți testa textura solului dumneavoastră verificându-l în condiţii umede și uscate.

O metodă de a testa manual textura solului este prin ”prelucrarea” acestuia. Dacă solul este dur când este uscat și lipicios când este ud, cel mai probabil solul are o structură argiloasă. Dacă este ușor, lesne/facil de drenat și ușor de săpat, cel mai probabil solul are o structură nisipoasă sau nisipo-lutoasă.

Pentru un test mai precis, luaţi o cantitate mică de sol în mână și udaţi-l. Frământaţi cantitatea de sol preluată și transformați-o într-o pastă netedă pe care să o rotiţi între mâini pentru a forma un bulgăre sau boț de pământ.

Următoarele rezultate vor dezvălui textura solului:
• nu puteţi fabrica un bulgăre, acesta se destramă ușor și se simt asperităţi aspre – aveți sol nisipos;
• boţul de sol se rostogolește cu ușurinţă ca o minge, se simt asperităţi aspre, dar se sfarâmă ușor – este un sol nisipo-lutos;
• bulărele de pământ se rostogolește cu ușurinţă ca o minge, dar este strălucitor când este frecat între degete și se simte asperităţi mai puţin aspre – sol luto-nisipos;
• bulgărele este lipicios și pietros – aveți sol lutos, solul relativ bun pentru culturi legumicole;
• boţul de pământ se rostogolește cu ușurinţă ca o minge, devine strălucitor, dar nu este pietros – sol luto-argilos;
• boţul de sol este alunecos și mătăsos – sol argilos.

Sursa: Ghidul ”Bunele practici în legumicultură în contextul schimbărilor climaterice” editat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor cu sprijinul Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) din Republica Moldova – Capitolul ”Managementul durabil al solurilor și terenurilor agricole în plantațiile legumicole” (Anatolie Fala, dr. şt. biologice şi Eugeniu Ţurcan, magistru în agricultură)